JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

สาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและประปา

1.การคำนวณโหลดไฟฟ้า

บ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น(บ้านพักคนงานก่อสร้าง)

โดยได้แบ่งโหลด ดังรายละเอียด ดังนี้

{C}{C}{C}1.     {C}{C}{C}แสงสว่าง มี 300 ดวง   1x36w.  +ห้องน้ำ  20 ดวง

ขนาดโหลดแสงสว่างสูงสุดในแต่ละวงจรย่อย (VA)

ระดับแรงดัน v.

                                         ขนาดวงจรย่อย

         220

           5A

          10A

        15A

        20A

         230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** คิดที่ CB ทำงานที่ 80 % **

วงจรย่อยเต้ารับ

{C}{C}{C}1.      {C}{C}เต้ารับทั่วไปจำนวน  300  set

คิดขนาด 180 VA. ต่อ 1 เต้ารับ

เลือกใช้วงจรย่อยขนาด 5, 10, 15 หรือ 20 A.

มักกำหนดวงจรย่อยเต้ารับทั่วไป มีจำนวนเต้ารับไม่เกิน 10 ตัว

สำหรับวงจรเต้ารับของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวร ให้คิด

จากโหลดที่ติดตั้งจริง

ขนาดพิกัดวงจรย่อยเต้ารับทั่วไปขนาด 15 A. สามารถเลือกใช้สาย

THW ขนาด 2.5 mm2 เดินสายในท่อได้ (18 A)

 

1. เต้ารับทั่วไปจำนวน  300  set    

2. แสงสว่าง มี 300 ดวง   1x36w.  +ห้องน้ำ  20 ดวง

 

** Ballast ที่ใช้เป็นชนิด Loss less (5 W/ชุด)

 

การคำนวณโหลดแสงสว่าง

หลอด ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 w = 320 ชุด

พิกัดกำลังไฟฟ้ ารวม                   = 320 *(36+5)

                                                0.80

                                                   =16,400 VA

** รวมโหลดแสงสว่าง คือ 16,400 VA

 

 

โหลดเต้ารับใช้งานทั่วไป จำนวน 300 ชุด

                            

ขนาดโหลดแต่ละวงจร    =  180x300    = 54,000  VA

** รวมโหลดเต้ารับ คือ 54,000 VA 

 

หาขนาดสายป้อนและCB.

เผื่อโหลด =1.25x(54,000+16,400)

                            1.732x380

             =133.70 A

 

เลือกใช้ CB   150AT 

เลือกใช้สาย THW  95 sqmm

เลือกใช้ขนาดมิเตอร์  200 A 3P 
 

      2.การคำนวณโหลดไฟฟ้า

บ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น(บ้านพักคนงานก่อสร้าง)

โดยใช้ Demand Factor  เพื่อลดโหลด

{C}1.     {C}แสงสว่าง มี 300 ดวง   1x36w.  +ห้องน้ำ  20 ดวง

ขนาดโหลดแสงสว่างสูงสุดในแต่ละวงจรย่อย (VA)

ระดับแรงดัน v.

                                         ขนาดวงจรย่อย

         220

           5A

          10A

        15A

        20A

         230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** คิดที่ CB ทำงานที่ 80 % **

วงจรย่อยเต้ารับ

{C}1.      เต้ารับทั่วไปจำนวน  300  set

คิดขนาด 180 VA. ต่อ 1 เต้ารับ

เลือกใช้วงจรย่อยขนาด 5, 10, 15 หรือ 20 A.

มักกำหนดวงจรย่อยเต้ารับทั่วไป มีจำนวนเต้ารับไม่เกิน 10 ตัว

สำหรับวงจรเต้ารับของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวร ให้คิด

จากโหลดที่ติดตั้งจริง

ขนาดพิกัดวงจรย่อยเต้ารับทั่วไปขนาด 15 A. สามารถเลือกใช้สาย

THW ขนาด 2.5 mm2 เดินสายในท่อได้ (18 A)

 

1. เต้ารับทั่วไปจำนวน  300  set    

2. แสงสว่าง มี 300 ดวง   1x36w.  +ห้องน้ำ  20 ดวง

 

** Ballast ที่ใช้เป็นชนิด Loss less (5 W/ชุด)

 

การคำนวณโหลดแสงสว่าง

หลอด ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 w = 320 ชุด

พิกัดกำลังไฟฟ้ ารวม                   = 320 *(36+5)

                                                0.80

                                                   =16,400 VA

** รวมโหลดแสงสว่าง คือ 16,400 VA

ใช้ Demand Factor  เพื่อลดโหลด

โหลด 2000VA แรกคิดที่ 100%   =16,400 VA

โหลดเกิน 2000VA คิดที่ 35%     = 0.35x(16,400-2000)  =  5,040 VA

จะได้โหลด   =   2000+5,040      = 7,040 VA

 

 

โหลดเต้ารับใช้งานทั่วไป จำนวน 300 ชุด

                            

ขนาดโหลดแต่ละวงจร    =  180x300    = 54,000  VA

** รวมโหลดเต้ารับ คือ 54,000 VA 

ใช้ Demand Factor  เพื่อลดโหลด

โหลด 10KVA แรกคิดที่ 100%   =10,000 VA

โหลดเกิน 10KVA คิดที่ 50%     = 0.50x(54,000-10,000)  =  22,000 VA

จะได้โหลด   =   10,000+22,000      = 32,000 VA

 

รวมโหลดแสงสว่างและเต้ารับที่แท้จริง  = 7,040+32,000  =  39,040 VA

 เลือกใช้ระบบ 3เฟสเพื่อหาขนาดสายป้อนและCB.

เผื่อโหลด =    1.25x(39,040.00)

                            1.732x380

             =  74.14 A

กรณีที่1 เลือกใช้  CB  75A  (แต้ต้องขอมิเตอร์ ขนาด 30(100)3P)

เลือกสาย  35 sqmm ทองแดง  หรือ อลูมิเนียม 50sqmm

 

กรณีที่2 เลือกใช้  CB 100A (แต้ต้องขอมิเตอร์ ขนาด 50(150)3P)

เลือกสาย  50 sqmm ทองแดง  หรือ อลูมิเนียม 70sqmm
เลือกใช้กรณีที่2เผื่ออนาคต ขนาดมิเตอร์  50(150) A 3P