JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

เกี่ยวกับเรา

 
     

               บริษัท ฯ  ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานวางระบบไฟฟ้า เครื่องกลในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น
2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าโดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูป
แบบต่างๆได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์  อาคารที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้บริการตั้งแต่งานเริ่มต้น  จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ 

               สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปาระบบ
สุขาภิบาล รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  โดยลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยลูกค้า 
จากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งมี
ประสบการณ์และผลงานทางด้านงานระบบเป็นเวลามากกว่า 10ปี เป็นที่ยอมรับของลูกค้าใน
ระดับประเทศ โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและส่งมอบได้ตรงตามกำหนด ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008 ที่ได้นำมาใช้ปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานเดิมนอกจากนี้บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดผลตอบ
แทนพิเศษให้กับทีมงานตามผลงานภายใต้แนวคิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเป็นนโยบายสำคัญในการทำงาน 

              บริษัท วิทย์2 วิศวกรรม จำกัด ได้รับงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยงานอาคารสูง อาคารสำนักงานอาคาร
โรงงานต่าง ๆ  ส่งผลให้บริษัทเป็นแหล่งรวมผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีศักยภาพในการผลักดันงานของบริษัทฯและการ
พัฒนาประสิทธิภาพของงาน เริ่มที่จะสามารถประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายได้ตามนโยบายที่วางไว้ จากประสบการณ์ด้านการ
วางระบบอาคารครบวงจร บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการเข้าประมูลงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ หรืองานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
(Turnkey) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายงานก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้าขนาดเล็กในรูปแบบของ
Community Mall รวมทั้งกลุ่มโรงงาน                                       **********************************************************************


smiley General data
 
Ø  ชื่อภาษาไทย                      บริษัท  วิทย์2 วิศวกรรม จำกัด  
Ø  ชื่อภาษาอังกฤษ                  WIT2 ENJINEERING CO.,LTD. 
Ø  วันที่จดทะเบียน                   9 เมษายน 2558  
Ø  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี          0135558007710 
Ø  กรรมการบริษัท                    นายสุวิทย์  แจ้งไพร
Ø  บุคลากร                             วิศวกร 5 คน มัณฑนากร 10 คน โฟร์แมน 3 คน ธุรการ 2 คน ช่างภาคสนาม 50 คน
Ø  ทุนจดทะเบียน                     5 ล้านบาท   
Ø  ที่ตั้ง                                  37/110 หมู่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120
Ø  โทรศัพท์                            087-7985839 
Ø  โทรสาร                                --------- 
Ø  E-Mail                               suwit.edc@hotmail.com,info@engineeringwit2.com                                                  ***********************************************************************smiley Document
 

                                                                                               

                                             


                                                                                                         *******************************************************************************